Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 04-10-2017)

Medicinska sestra - tehničar opšteg smera

Oglas važi od: 04.10.2017.

DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-256


Medicinska sestra - tehničar opšteg smera
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, kućno lečenje, zdravstvenu negu i epidemiologiju, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika

USLOVI:
IV stepen stručne spreme: medicinska sestra - tehničar opšteg smera sa položenim stručnim ispitom. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju vozačke dozvole B1 kategorije i pisanu izjavu da je kandidat aktivan vozač; biografiju sa adresom i kontakt telefonom; izjavu da je kandidat zdravstveno sposoban za tražene poslove. Izabrani kandidat je u obavezi da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: “Prijava na oglas broj 23/2017”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC


Pregledano: 760 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters