Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Viši radni terapeut Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI KOVIN u Kovin (Poslato na 04-10-2017)

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Viši radni terapeut

Oglas važi od: 04.10.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI KOVIN
Kovin, Cara Lazara 253
tel. 013/741-234


Doktor medicine
na određeno vreme, najduže do 3 meseca, zbog povećanog obima posla
4 izvršioca

USLOVI:
završen medicinski fakultet, VII/1 stepen, zvanje doktor medicine, bez obzira na radno iskustvo. Kandidati su u obavezi da dostave: prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, zvanje doktor medicine, uverenje o položenom stručnom ispitu.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme, najduže do 3 meseca, zbog povećanog obima posla
4 izvršioca

USLOVI:
završena srednja škola, IV stepen, zvanje medicinska sestra - tehničar, bez obzira na radno iskustvo. Kandidati su u obavezi da dostave: prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, zvanje medicinska sestra - tehničar, uverenje o položenom stručnom ispitu.

Viši radni terapeut
na određeno vreme najduže do 3 meseca, zbog povećanog obima
2 izvršioca

USLOVI:
završena viša škola, VI stepen, zvanje viši radni terapeut, bez obzira na radno iskustvo. Kandidati su u obavezi da dostave: prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj višoj školi, zvanje viši radni terapeut, uverenje o položenom stručnom ispitu ili visoko obrazovanje na strukovnim studijama prvog stepena u trajanju od najmanje tri godine strukovni radni terapeut.

OSTALO:
Napomena: izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1416 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters