Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar; Viši RTG tehničar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 11-10-2017)

Medicinski tehničar; Viši RTG tehničar

Oglas važi od: 11.10.2017.

ZDRAVSTVENI CENTAR
KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Viši RTG tehničar
na određeno vreme do povratka zaposlene odsutne sa rada radi posebne nege deteta

USLOVI:
završena viša medicinska škola radiološkog smera; položen stručni ispit; licenca za rad ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Medicinski tehničar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
3 izvršioca

USLOVI:
završena srednja medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit; licenca za rad ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

OSTALO:
Uz prijavu dostaviti: kratku biografiju, kontakt telefon; overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence za rad ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje; overene fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Lekarsko uverenje podnosi kandidat koji bude izabran. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu Centra, sa naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za poslove _________”. Neblagovremene prijave kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati. Po završetku oglasa dostavljena dokumenta vraćaju se kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 919 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters