Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ “RAŠKA” u Raška (Poslato na 25-10-2017)

Profesor razredne nastave

Oglas važi od: 25.10.2017.

OŠ “RAŠKA”
36350 Raška, Omladinski centar 3
tel. 036/736-026


Profesor razredne nastave
na određeno vreme do povratka radnika sa mesta direktora

USLOVI:
VII stepen stručne spreme; obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.05.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan zbog krivičnih dela koja ga čine nepodobnim za rad u školi; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
uz odštampani prijavni formular (kandidati ga popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva) kandidati podnose i overenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju, izvod iz kaznene evidencije i dokaz da znaju srpski jezik; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom se dokazuje prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijave je 8 dana.


Pregledano: 1882 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters