Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Hidroinženjer Puno radno vreme

na SEKTOR VODOVODA I KANALIZACIJE PREŠEVO u Preševo (Poslato na 01-11-2017)

Hidroinženjer

Oglas važi od: 01.11.2017.

SEKTOR VODOVODA I
KANALIZACIJE PREŠEVO


Hidroinženjer

Opis posla:
vodi, koordinira i organizuje i odgovara za rad Grupe za distribuciju i održavanje vodovode i kanalizacione mreže, obavlja sve poslove u vezi snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanja, odvođenja, prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije i sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva vode, vodi računa i obezbeđuje zakonom propisane uslove, obavlja poslove i preduzima sve mere i radnje u vezi zaštite higijenske i svih drugih zaštita ispravnosti vode za piće i o istom obaveštava direktora javnog preduzeća, sastavlja predračune i kalkulacije, daje trebovanje matrijala i vodi svu potrebnu evidenciju iz delokruga svog rada, vrši kontrolu izvedenih radova kao i obračun istih, stara se pravilnoj primeni radnji i mera bezbednosti i zdravlja na radu, učestvuje u izradi godišnjih periodičnih planova, pruža tehničku i stručnu pomoć zaposlenima, stara se o pripremnim radovima pre početka radova, popunjava statističke podatke iz delokruga svoga rada obavlja i druge poslove po nalogu direktora za svoj rad, odgovara neposredno direktoru.

USLOVI:
VII stepen, hidroinženjer ili inženjer; odlično poznavanje srpskog jezika položen vozački ispit za B kategoriju; poznavanje rada na računaru; radno iskustvo 1 godina. Prijavu, CV i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa; fotokopije diplome, kopije lične karte, i dokaz o radnom iskustvu dostaviti na adresu Javno preduzeće „Moravica“ Preševo. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Telefon organizacije je 017/668-343.


Pregledano: 640 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters