Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“ u Batajnica (Poslato na 01-11-2017)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 01.11.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“
11273 Batajnica, Pukovnika Milenka Pavlovića 7a
tel. 011/787-0077


Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja 2017/2018. godine

USLOVI:
srednja stručna sprema, završen program obuke za pedagoškog asistenta od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; da kandidat govori srpski i romski jezik; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima (dokaz se podnosi pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena čl. 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dokaz pribavlja ustanova); državljanstvo RS. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši Nacionalna služba za zapošljavanje po upućivanju od strane škole.

OSTALO:
Uz prijavu sa kratkom biografijom priložiti overene kopije: dokaza o odgovarajućem obrazovanju, dokaza o završenom programu obuke za pedagoškog asistenta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dokaza o državljanstvu RS. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju u predviđenom roku ili ne dostavi sva potrebna dokumenta, odnosno ukoliko prijava bude neblagovremena ili nepotpuna, neće biti uzeta u razmatranje. Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona: 011/787-0077.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“


Pregledano: 1318 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters