Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši RTG tehničar; Medicinska sestra tehničar opšteg smera; Medicinska sestra - tehničar ginekološko Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 01-11-2017)

Viši RTG tehničar; Medicinska sestra tehničar opšteg smera; Medicinska sestra - tehničar ginekološko-akušerskog smera

Oglas važi od: 01.11.2017.

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com


Viši RTG tehničar

USLOVI:
završena viša medicinska škola radiološkog smera (viši RTG tehničar); položen stručni ispit; licenca za rad ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Medicinska sestra tehničar opšteg smera

USLOVI:
završena srednja medicinska škola, smer medicinski tehničar opšteg smera: položen stručni ispit; licenca za rad.

Medicinska sestra - tehničar ginekološko-akušerskog smera

USLOVI:
završena srednja medicinska škola, smer ginekološko-akušerski; položen stručni ispit; licenca za rad.

OSTALO:
Uz prijavu dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence za rad ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice); dokaz o radnom iskustvu. Lekarsko uverenje podnosi kandidat koji bude izabran. Oglas je objavljen na veb stranici Ministarstva zdravlja i na oglasnoj tabli Ispostave za zapošljavanje Kladovo. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu Centra sa naznakom “Za oglas za prijem u radni odnos za poslove”. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće se razmatrati. Po završetku oglasa, na zahtev kandidata, dostavljena dokumenta, vraćaju se. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 1077 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters