Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar - laborant Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 01-11-2017)

Laboratorijski tehničar - laborant

Oglas važi od: 25.10.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Miletićeva 55
tel. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs


Laboratorijski tehničar - laborant
na određeno vreme, zamena zaposlene koja se nalazi na bolovanju dužem od 30 dana

USLOVI:
IV stepen stručne spreme medicinske škole, posedovanje licence za rad. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, overena fotokopija licence za rad. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na adresu Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić” Bela Crkva, Miletićeva 55, sa naznakom „Javni oglasi“ i navesti radno mesto za koje se konkuriše. Kontakt osoba: dipl. pravnik Gizika Nedeljković 013/851-241.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”


Pregledano: 1707 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters