Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Diplomirani farmaceut Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 01-11-2017)

Doktor medicine; Diplomirani farmaceut

Oglas važi od: 01.11.2017.

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com


Doktor medicine

USLOVI:
završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca za rad.

Diplomirani farmaceut
za rad u bolničkoj apoteci

USLOVI:
završen farmaceutski fakultet; položen stručni ispit; licenca za rad; radno iskustvo od 12 meseci nakon položenog stručnog ispita.

OSTALO:
Uz prijavu dostaviti: kratku biografiju, adresu i kontakt telefon; overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence za rad; dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice); dokaz o radnom iskustvu, za radno mesto diplomirani farmaceut. Lekarsko uverenje podnosi kandidat koji bude izabran. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu Centra sa naznakom „Za oglas za prijem u radni odnos za poslove...”. Neblagovremene prijave kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Po završetku oglasa dostavljena dokumenta se vraćaju na zahtev kandidata. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 1067 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters