Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Higijeničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PREŠEVO u Preševo (Poslato na 09-11-2017)

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Higijeničar

Oglas važi od: 08.11.2017.

DOM ZDRAVLjA PREŠEVO
Preševo, 15. novembar 88
tel. 017/669-195, 669-194


Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, u trajanju do 3 meseca
4 izvršioca

USLOVI:
završen medicinski fakultet, VII stepen, doktor medicine; položen stručni ispit, licenca. Kandidati podnose: CV, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Medicinska sestra - tehničar
10 izvršilaca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Kandidati podnose: CV, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Higijeničar
2 izvršioca

USLOVI:
osnovna škola. Kandidati podnose: dokaz o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih.

OSTALO:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa (za sva radna mesta) propisani su Zakonom o radu RS („Sl. glasnik“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014). Kandidati prijave podnose na gorenavedenu adresu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nekompletna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PREŠEVO


Pregledano: 800 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters