Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Školski pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“ u Velika Plana (Poslato na 15-11-2017)

Školski pedagog

Oglas važi od: 15.11.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„KARAĐORĐE“
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 135


Školski pedagog
na određeno vreme radi zamene zaposlene koja se nalazi na odsustvu preko 60 dana

USLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS” 88/17) i čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i dostave neophodne dokaze o ispunjenosti uslova: pored prijave na konkurs (sa radnom biografijom) kandidati treba da dostave i overene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 meseci, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa, i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, da nisu osuđivani za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovima sistema obrazovanja i vaspitanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju lično, u sekretarijatu škole ili na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“


Pregledano: 1882 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters