Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Službenik za javne nabavke; Diplomirani ekonomista Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 22-11-2017)

Službenik za javne nabavke; Diplomirani ekonomista

Oglas važi od: 22.11.2017.

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186, lokal 103


Službenik za javne nabavke
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne radnice za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, najduže do njenog povratka, u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek pravnih poslova

USLOVI:
završen fakultet pravne ili ekonomske struke.

Diplomirani ekonomista
na određeno vreme, najduže do 24 meseca, zbog povećanog obima posla, za rad u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek ekonomsko-finansijskih poslova

USLOVI:
završen fakultet ekonomske struke.

OSTALO:
Kandidati podnose: prijavu na oglas; kratku biografiju; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju diplome ili uverenja o završenom pravnom ili ekonomskom fakultetu; kandidat može da podnese i fotokopiju sertifikata službenika za javne nabavke ukoliko isti poseduje; ukoliko lice ne poseduje sertifikat službenika za javne nabavke, poslodavac je u obavezi da istom omogući da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana kada se steknu uslovi, položi ispit za službenika za javne nabavke; lekarsko uverenje (podnosi kandidat koji bude izabran na konkursu). Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto službenika za javne nabavke u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek pravnih poslova“ i „Prijava na konkurs za radno mesto diplomiranog ekonomiste u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek ekonomskih poslova“. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Pregledano: 777 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters