Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Diplomirani psiholog Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN” U KOVINU u Kovačica (Poslato na 22-11-2017)

Doktor medicine; Diplomirani psiholog

Oglas važi od: 22.11.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN” U KOVINU
26220 Kovin, Cara Lazara 253
faks: 013/741-166, tel. 013/741-234Doktor medicine
na određeno vreme do povratka zaposlene sa trudničkog i porodiljskog odsustva

USLOVI:
završen medicinski fakultet, VII stepen stručne spreme, zvanje doktor medicine, bez obzira na radno iskustvo. Kandidati su u obavezi da uz prijavu sa kratkom biografijom dostave: fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, zvanje doktor medicine, uverenje o položenom stručnom ispitu.


Diplomirani psiholog
na određeno vreme, do povratka zaposlene sa trudničkog i porodiljskog odsustva

USLOVI:
završen fakultet, VII stepen stručne spreme, zvanje diplomirani psiholog, bez obzira na radno iskustvo. Kandidati su u obavezi da uz prijavu sa kratkom biografijom dostave: fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, zvanje diplomirani psiholog, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu.OSTALO:
Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1822 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters