Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera Inostranstvo

na NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE u Bon, Nemačka (Poslato na 29-11-2017)

Medicinska sestra - tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera

Oglas važi od: 29.11.2017.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
Beograd, Kralja Milutina 8


Oglašava slobodna radna mesta za državljane Republike Srbije za rad u SR Nemačkoj, u skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj

Poslodavac:
Universitätsklinikum Bonn u kooperaciji sa projektom Triple Win, za univerzitetsku bolnicu (sva odeljenja)

Medicinska sestra - tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera
Bon, Severna Rajna - Vestfalija (Nordrhein-Westfallen), Nemačka, rad u univerzitetskoj bolnici na odeljenju, na određeno vreme na poziciji asistenta za zdravstvenu negu, odnosno do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika, nakon nostrifikacije diplome radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vreme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda, u skladu sa Zakonom o boravku stranaca u SR Nemačkoj, podnese zahtev za dobijanje stalne boravišne dozvole
30 izvršilaca

USLOVI:
Radna mesta su raspisana za sva odeljenja. Radno iskustvo je poželjno na neurologiji, neurohirurgiji i pedijatriji, ali nije neophodno. Poželjno je poznavanje nemačkog jezika na početnom A2.1 nivou; minimum srednja medicinska škola, IV stepen, obrazovni profil: medicinska sestra/tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera. Poznavanje nemačkog jezika na minimum A2 nivou, prema Evropskom referentnom okviru za jezike (videti opis niže u tekstu); položen stručni ispit za kvalifikaciju medicinska/pedijatrijska sestra - tehničar; radno iskustvo je poželjno na neurologiji, neurohirurgiji i pedijatriji, ali nije neophodno. Poželjno je poznavanje nemačkog jezika na početnom A2.1 nivou.

Opisi nivoa znanja jezika prema Evropskom referentnom okviru za jezike:
A2 - Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 - Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme, itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemlje nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

OSTALO:
Nostrifikacija diplome u skladu sa pozitivnim propisima SR Nemačke: nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 meseci; startna plata iznosi 2.297 evra (bruto) do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika. Poslodavac nalazi smeštaj zaposlenom, ali zaposleni preuzima troškove stanarine. Troškove prevoza na relaciji Republika Srbija - SR Nemačka snosi poslodavac.

Potrebna dokumentacija: propratno pismo na nemačkom jeziku (primer za pisanje propratnog pisma - na sajtu NSZ); radna biografija/CV na nemačkom i srpskom jeziku (primere za pisanje radne bigrafije na nemačkom i srpskom jeziku - na sajtu NSZ); diploma završene škole (kopija); dokaz o položenom stručnom ispitu (kopija); dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice ili potvrda od poslodavca); sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika, za kandidate koji poseduju sertifikat (kopija). Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Način konkurisanja i selekcije kandidata: Kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje potrebna dokumenta dostavljaju filijali NSZ u kojoj su prijavljeni, lično ili poštom, na adresu filijale, sa naznakom „Za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj - Universitatsklinikum, Bon, a preko projekta Triple Win“. Kandidati koji nisu prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje potrebna dokumenta dostavljaju poštom, na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala za grad Beograda, Migracioni servisni centar, Koste Abraševića 10, sa naznakom „Za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj - Universitatsklinikum, Bon, a preko projekta Triple Win“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima nemačke službe za zapošljavanje i poslodavcem. Razgovor će se voditi na nemačkom jeziku. Nakon obavljenog intervjua biće organizovano jezičko testiranje.

Kandidati koji od strane predstavnika nemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat „Triple Win“ - regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Nemačkoj. Projekat „Triple Win“ - u organizaciji nemačke službe za zapošljavanje (BA) i nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i petodnevni kurs pripreme za rad i život u SR Nemačkoj.

Izabrani kandidati biće u obavezi da dostave dodatnu dokumentaciju, nakon uključivanja u projekat.

Za dodatne informacije o ovom konkursu, kandidati mogu da se obrate:
• svom savetniku za zapošljavanje u filijali NSZ,
• Pozivnom centru NSZ na broj 0800/300-301 (poziv besplatan),
• migracionim servisnim centrima NSZ:

Migracioni servisni centar Beograd
NSZ, Filijala Beograd, Koste Abraševića 10
tel. 011/2416-836, 2407-730

Migracioni servisni centar Niš
NSZ, Filijala Niš, Ratka Vukićevića 3
tel. 018/501-231

Migracioni servisni centar Novi Sad
NSZ, Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2
tel. 021/4885-556, 4885-549

Migracioni servisni centar Novi Pazar
NSZ, Filijala Novi Pazar, Šabana Koče 18
tel. 020/33-00-47

Migracioni servisni centar Kruševac
NSZ, Filijala Kruševac, Balkanska 33
tel. 037/41-25-31

Migracioni servisni centar Kraljevo
NSZ, Filijala Kraljevo, Cara Dušana 78
tel. 036/30-20-70

Migracioni servisni centar Bor
NSZ, Filijala Bor, 7. juli 29
tel. 030/45-31-21, 45-31-23

Rok za dostavljanje dokumentacije: do 28.12.2017. godine.


Skoro postavljeni poslovi NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE


Pregledano: 1304 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters