Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju " Termal" Vrdnik u Vrdnik (Poslato na 07-12-2017)

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “ Termal” Vrdnik

Opis poslova: – radi poslove kao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije po rasporedu, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Bolnice; – stara se o unapređenju stručnog nivoa rada putem uvođenja novih metoda i tehnika lečenja; – po potrebi dežura, radi po pozivu ili u pripravnosti, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Odlukom o radnom vremenu i Odlukom o dežurstvu Bolnice; – stara se o sprovođenju mera štednje i racionalnijeg korišćenja dobara u odeljenju; – popunjava trebovanje za nabavku materijalnih sredstava neophodnih za lečenje; – obavlja lečenje putem metoda tradicionalne medicine, ukoliko poseduje licencu za obavljanje tih poslova; – po potrebi i po nalogu rukovodioca odeljenja radi i druge poslove u okviru svoje stručne spreme, odnosno obrazovanja i istom odgovara za svoj rad.

Zainteresovani kandidati podnose: – prijavu sa kratkom biografijom; – fotokopiju diplome Medicinskog fakulteta; – fotokopiju uverenja o stečenom stručnom nazivu specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije; – fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za doktora medicine; – fotokopiju važeće licence Lekarske komore Srbije; – fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; – fotokopiju lične karte.

Prijave sa neophodnim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, preporučenom pošiljkom, na adresu SB „TERMAL“ Vrdnik, Karađorđeva 6, Vrdnik, sa naznakom “Prijava na oglas”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje. Na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Opština rada Irig, mesto rada Vrdnik.
Kontakt mail: termal.pravnasluzba@gmail.com

Рок важења
13.12.2017.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Више од 1 године
Број извршилаца
1
Место рада
Ириг
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Возачка дозвола
B – Пожељно
Додатне информације
Рад у сменама
Ноћни рад

Стручни испит или лиценца
Položen stručni ispit za doktora medicine. Posedovanje licence za rad Lekarske komore Srbije. Završena specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Напомена

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Рачунарске вештине:

Obrada teksta – Word СредњиSkoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju " Termal" Vrdnik


Pregledano: 477 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters