Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta psihologija Puno radno vreme

na UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU u Užice (Poslato na 13-12-2017)

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta psihologija


Oglas važi od: 13.12.2017.

UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU
31000 Užice, Trg Svetog Save 36
tel. 031/521-952Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta psihologija
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:
Opšti preduslov: kandidat mora da ispunjava opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124 , st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu i čl. 926 Statuta Učiteljskog fakulteta u Užicu; student doktorskih akademskih studija odgovarajuće naučne oblasti koji je prethodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na filozofskom fakultetu, smer psihologija, koji pokazuje smisao za nastavni rad i drugi uslovi propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Učiteljskog fakulteta u Užicu. Kandidati uz prijavu dostavljaju: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu nadležnog organa (policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela propisana čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124 st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica; overene kopije diploma ili uverenja o prethodno završenim nivoima studija; spisak stručnih i naučnih publikacija; druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje propisanih uslova. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentima i naznakom „Za konkurs“ dostaviti na adresu: Učiteljski fakultet u Užicu, Trg Svetog Save 36.


Skoro postavljeni poslovi UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU


Pregledano: 841 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters