Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Vladičin Han (Poslato na 13-12-2017)

Nastavnik srpskog jezika
Oglas važi od: 13.12.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
Vladičin Han, Stubal
tel. 017/484-331Nastavnik srpskog jezika
za 4 časa, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

USLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme po Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, uslove za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada iz člana 8 i uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Uz prijavni formular na konkurs kandidati treba da prilože: uverenje o državljanstvu, diplomu o strpenu i vrsti stručne spreme, izvod iz matične knjige rođenih. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona 017/484-331.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 1584 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters