Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MALO CRNIĆE u Malo Crniće (Poslato na 20-12-2017)

Diplomirani pravnik
Oglas važi od: 20.12.2017.

DOM ZDRAVLjA MALO CRNIĆE
12311 Malo Crniće, Stiška bb


Diplomirani pravnik
za rad u Odeljenju pravnih i ekonomsko-finansijskih poslova, na određeno vreme radi zamene zaposlenog na dužem bolovanju

Opis poslova:
Prati propise i stara se o njihovoj primeni; radi na izradi normativnih akata; učestvuje u radu i formuliše odluke Upravnog i Nadzornog odbora; sačinjava sve potrebne ugovore, rešenja i odluke; učestvuje u komisijama za sprovođenje tendera; formira i čuva personalna dosijea; izdaje potvrde iz radnih odnosa; kontroliše podatke koji se odnose na kadar; kantroliše prijem i ekspediciju pošte; stara se primeni donetih procedura, obavlja i druge poslove svoje struke po nalogu direktora.

USLOVI:
Pored zakonom propisanih uslova i završena visoka stručna sprema, zvanje diplomirani pravnik i poznavanje rada na računaru: Word, Excel i Internet. Kandidati podnose molbu za prijem u radni odnos i kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom kao i: overenu fotokopiju diplome ili svedočanstva o završenom fakultetu u zvanju diplomirani pravnik, overeno uverenje o završenom kursu za rad na računaru (Word, Excel i Internet), fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte, fotokopiju izvoda iz MK venčanih (ukoliko su diploma ili uverenja izdati na devojačko prezime). Oglas je objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs). Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru. Kandidatima koji ne budu izabrani ne vraća se podneta dokumentacija. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas”.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MALO CRNIĆE


Pregledano: 715 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters