Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 20-12-2017)

Doktor medicine
Oglas važi od: 20.12.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI
„Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Miletićeva 55
tel. 013/851-241


Doktor medicine
na određeno vreme

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, medicinski fakultet; položen stručni ispit za doktora medicine.

OSTALO:
Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; potvrdu o položenom stručnom ispitu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Javni oglasi“ i navesti radno mesto za koje se konkuriše. Kontakt osoba: dipl. pravnik Gizika Nedeljković, 013/851-241.


Pregledano: 1916 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters