Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Analitičar za javne nabavke; Magacioner Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA GORNjI MILANOVAC u Gornji Milanovac (Poslato na 27-12-2017)

Analitičar za javne nabavke; Magacioner
Oglas važi od: 27.12.2017.

DOM ZDRAVLjA
GORNjI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac
Tihomira Matijevića 1


1) Analitičar za javne nabavke
na određeno vreme radi zamene zaposlene na dužem odsustvu, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta

USLOVI:
stečeno visoko obrazovanje na ekonomskom ili pravnom fakultetu, znanje rada na računaru, najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2) Magacioner
na određeno vreme radi zamene zaposlene na dužem odsustvu, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta

USLOVI:
stečeno srednje obrazovanje, znanje rada na računaru.

Kandidati za radno mesto 1 uz prijavu na oglas dostavljaju: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome fakulteta, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ako je čipovana), dokaz o radnom iskustvu.

Kandidati za radno mesto 2 uz prijavu na oglas dostavljaju: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome srednje škole, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ako je čipovana).

OSTALO: Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za oglas za prijem u radni odnos”, poštom na adresu - Dom zdravlja Gornji Milanovac, 32300 Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 1, ili lično u kancelariju br. 310 (drugi sprat Doma zdravlja), svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacioonalne službe za zapošljavanje. Poslodavac može pozvati kandidate na razgovor radi dobijanja dodatnih informacija i provere osposobljenosti kandidata za poslove koje bi trebalo da obavlja. Prijem u radni odnos izabranog kandidata biće izvršen po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja. Kandidat koji bude primljen u radni odnos, u obavezi je da dostavi lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste medicine rada. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA GORNjI MILANOVAC


Pregledano: 1069 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters