Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Službenik za javne nabavke - pravni analitičar za javne nabavke Puno radno vreme

na DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU u Zaječar (Poslato na 27-12-2017)

Službenik za javne nabavke - pravni analitičar za javne nabavke
Oglas važi od: 27.12.2017.

DOM UČENIKA
SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU
19000 Zaječar, Skopljanska bb
tel. 019/430-915


Službenik za javne nabavke - pravni analitičar za javne nabavke

USLOVI:
VII stepen stručnosti, VSS, pravni fakultet; položen ispit za službenika za javne nabavke. Uz prijavu na oglas kandidat podnosi: uverenje o državljanstvu; diplomu o stručnoj spremi (overenu fotokopiju); uverenje o položenom ispitu za službenika za javne nabavke; izvod iz matične knjige rođenih; lekarsko uverenje i potvrdu da nije osuđivan. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Odluka o izboru kandidata doneće se u zakonskom roku od dana isteka roka za podnošenje prijave. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU


Pregledano: 1892 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters