Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani farmaceut Puno radno vreme

na ZU APOTEKA SMEDEREVO u Smederevo (Poslato na 27-12-2017)

Diplomirani farmaceut
Oglas važi od: 27.12.2017.

ZU APOTEKA SMEDEREVO
11300 Smederevo
Nosilaca albanske spomenice 5
tel. 026/641-070


Diplomirani farmaceut
za potrebe Apoteke „Drugovac”, na određeno vreme, po osnovu povećanog obima posla

USLOVI:
Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove: završen farmaceutski fakultet, VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit, dokumentacija koju kandidat treba da priloži uz prijavu je: CV- biografija, diploma o završenom fakultetu (overena fotokopija) uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.Odluka o izboru će biti objavljena na sajtu ZU Apoteka „Smederevo”: www.apotekasmederevo.co.rs. Osoba za kontakt Kojić Jelena, tel. 026/641-070. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu: 11300 Smederevo, Nosilaca albanske spomenice 5.


Pregledano: 630 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters