Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar specijalista otorinolaringologije i lekar specijalista pedijatrije Puno radno vreme

na Dom zdravlja Niš u Niš (Poslato na 29-12-2017)

Lekar specijalista otorinolaringologije i lekar specijalista pedijatrije

,,Dom zdravlja Niš”, Niš

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“, 36/2010, 42/2010 – dr.dopis, 46/2013 i 37/2014) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos br. 5055 od 29.12.2017.god., direktor Doma zdravlja Niš raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom zbog zamene privremeno odsutnih zaposlenih, do njihovog povratka za sledećaradnamesta: 1) lekar specijalista otorinolaringologije – 1 izvršilac 2) lekar specijalista pedijatrije – 3izvršioca

II

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

III

Pored opštih uslova utvrđeni su i posebni uslovi na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Niš broj 4164od 31.10.2017.godine:

- završen medicinski fakultet

- položen stručni ispit

- položen specijalistički ispit iz odgovarajuće specijalnosti

- licenca

IV

Uz prijavu se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: – diploma o završenom medicinskom fakultetu – potvrda o položenom stručnom ispitu – diploma o položenom specijalističkom ispitu – licencu ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore

V

Pored traženih dokumenata uz prijavu za oglas dostavlja se i: – lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom – fotokopija lične karte – izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime) – pisanu saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Niš.

VI

Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: – lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos

- uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud)

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.

VII

Oglas objaviti na web stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Niš (www.domzdravljanis.co.rs). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa mogu poslati poštom na adresu: Dom zdravlja Niš – prijava na oglas za prijem u radni odnos na radno mesto… (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu), Vojvode Tankosića 15, 18000 Niš, ili dostaviti lično u Dom zdravlja Niš Odseku za kadrovske poslove – VI sprat, kancelarija broj 411. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na web stranici Doma zdravlja Niš. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 018/503-708. DOM ZDRAVLjA NIŠ DIREKTOR Prof. dr Milorad Jerkan

Рок важења
06.01.2018.
Захтевани ниво квалификација
Магистериј/специјализација
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
4
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Стручни испит или лиценца
Stručni ispit i licenca
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Niš


Pregledano: 798 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters