Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Higijeničar Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" u Sijarinska Banja (Poslato na 29-12-2017)

Higijeničar

,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU Gejzer”, Sijarinska Banja

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“ГЕЈЗЕР” СИЈАРИНСКА БАЊА

На основу Одлуке в.д.директора бр.2192/17 oд 28.12.2017 .године, а складу са Закључком 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министраства здравља РС бр. 112-01-1495/2017-02 од 12.12.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),расписује се

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Хигијеничар ……………………………………………………………………………………. 1 извршилац

Услови: Основна школа Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком “ПРИЈАВА НА ОГЛАС“у року од 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

Рок важења
06.01.2018.
Захтевани ниво квалификација
Основна школа
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Медвеђа
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Pregledano: 86 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters