Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent za užu naučnu oblast Menadžment i biznis; Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Motorna v Puno radno vreme

na Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranje (Poslato na 03-01-2018)

Asistent za užu naučnu oblast Menadžment i biznis; Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori

Oglas važi od: 03.1.2018.

PRIMENjENIH STRUKOVNIH STUDIJA
17500 Vranje, Filipa Filipovića 20
tel. 017/421-859


Asistent za užu naučnu oblast Menadžment i biznis
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:
Završen ekonomski fakultet i master akademske studije odgovarajućeg smera, sa prosečnom ocenom najmanje 8 na svaki od predhodnih stepena studija i upisane doktorske studije.

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori
na određeno vreme od 1 godine

USLOVI:
Završen saobraćajni fakultet odgovarajućeg smera, sa prosečnom ocenom najmanje 8 i upisane master akademske studije.

OSTALO:
Opšti i posebni uslovi za izbor u zvanje su propisani članovima 72, 82, 83 i 84 Zakona o visokom obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o izboru nastavnika i saradnika. Prijave kandidata sa prilozima (biografija, spisak naučnih i stručnih radova, sami radovi, overene diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu) podnose se na adresu: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, 17500 Vranje, ulica Filipa Filipovića broj 20, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi Visoka škola primenjenih strukovnih studija


Pregledano: 844 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters