Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Bibliotekar Puno radno vreme

na VISOKA BRODARSKA ŠKOLA AKADEMSKIH STUDIJA u Beograd (Poslato na 03-01-2018)

Nastavnik...; Bibliotekar

Oglas važi od: 03.1.2018.

VISOKA BRODARSKA ŠKOLA
AKADEMSKIH STUDIJA
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37
www.vbs.edu.rs

1) Nastavnik za užu naučnu oblast Saobraćajno inženjerstvo

2) Nastavnik za užu naučnu oblast Mašinsko inženjerstvo
do trećine radnog vremena (dopunsko radno vreme)

3) Bibliotekar

4) Nastavnik veština za naučnu oblast Saobraćajno inženjerstvo
do trećine radnog vremena (dopunsko radno vreme)

USLOVI:
Za sva radna mesta bitan uslov je da u trenutku konkurisanja imaju manje od 64 godine života. Uslovi za radna mesta 1 i 2 su: završen fakultet i VIII stepen stručne spreme - doktor nauka, iz naučne oblasti koja pokriva napred navedenu naučnu oblast; pedagoško iskustvo u visokoškolskoj nastavi potvrđeno od strane visokoškolske ustanove izbornim zvanjem i da ispunjavaju uslov za izbor u nastavnička zvanja utvrđenim članovima 74 i 75 Zakona o visokom obrazovanju i uslovima propisanim od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Za radna mesta 1 i 2 kanidati uz prijavu za konkurs dostavljaju: CV-radnu biografiju, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, spisak stručnih i naučnih radova overene fotokopije diploma (osnovnih, magistarskih - master i doktorskih studija), uverenje o izboru u saradničko ili nastavničko zvanje. Za kandidate koji nisu zaposleni na visokoškolskim ustanovama potrebna su: uverenje od MUP-a da se ne vodi krivični postupak i od nadležnog suda da nisu krivično osuđivana. Lica koja konkurišu za radno mesto 2 potrebna je dostave saglasnost matične ustanove u kojoj imaju 100% radni odnos. Uslovi radno mesto 3 su: visoka stručna sprema i priznat ili položen ispit za bibliotekara kod Narodne biblioteke Srbije, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara i poznavanje rada na računaru. Uz prijavu na konkurs za radno mesto 3 potrebno je dostaviti: overenu fotokopiju diplome visoke stručne spreme, overeno uverenje (sertifikat) o položenom stručnom ispitu za bibliotekara kod Narodne biblioteke Srbije, CV-radnu biografiju, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, uverenje od MUP-a da se ne vodi krivični postupak i od nadležnog suda da lica nisu krivično osuđivana. Uslovi za radno mesto 4 su: završen fakultet i VII stepen stručne spreme iz naučne oblasti koja pokriva napred navedenu naučnu oblast, sklonost pedagoškom radu, a po mogućstvu izborno zvanje saradnika ili nastavnika stečeno na akreditovanoj instituciji prema uslovima utvrđenim Zakona o visokom obrazovanju. Za radno mesto 4 kanidati uz prijavu za konkurs dostavljaju: CV-radnu biografiju, fotokopiju ličnu kartu (obe strane) ili očitanu, spisak stručnih i naučnih radova overene fotokopije diploma (osnovnih i magistarskih studija), uverenje o važećem izboru u nastavničko zvanje i saglasnost matične ustanove u kojoj kandidat ima 100% radni odnos. Dokaz da je kandidat bio ukrcan na brodu sa brodarskim ovašćenjima. Za kandidate koji nisu zaposleni na visokoškolskim ustanovama potrebna su: uverenje od MUP- da se ne vodi krivični postupak i od nadležnog suda da nisu krivično osuđivana. Prednost, za radna mesta 2 i 4 (nastavnik), imaju kandidati koji su do sada realizovali nastavu ili volonterski radili na Visokoj brodarskoj školi akademskih studija. Sve prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Visoka brodarska škola, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37. Za dodatne informacije kontaktirati na telefon: prof. dr Miroslav Pavlović, 063/898-0016 ili prof. dr Vukašin Lale, 064/956-7129.


Pregledano: 1263 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters