Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani farmaceut Puno radno vreme

na APOTEKA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 03-01-2018)

Diplomirani farmaceut

Oglas važi od: 03.1.2018.

APOTEKA BUJANOVAC
Bujanovac, Karađorđa Petrovića 246
tel. 017/651-058


Diplomirani farmaceut
na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, za rad u jedinici za izdavanje gotovih lekova u Velikom Trnovcu

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove: završen farmaceutski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme; položen stručni ispit; poželjno poznavanje jezika nacionalnih manjina na području opštine Bujanovac. Kandidati uz zahtev podnose: overenu fotokopiju diplome o završenom farmaceutskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u odgovarajuću komoru, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, prijavu na oglas sa kratkom biografijom. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja. Kandidat je dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o sposobnosti za rad. Prijave se predaju lično ili poštom na adresu: Apoteka Bujanovac, 17520 Bujanovac, Karađorđa Petrovića 246, sa naznakom “Prijava za oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.


Pregledano: 1279 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters