0

Aplikacija

Viši fizioterapeut; Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA u Beograd (Poslato na 04-01-2018)

Viši fizioterapeut; Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 03.1.2018.

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
11000 Beograd, Tiršova 10
tel. 011/2060-676


Viši fizioterapeut
na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI:
VI stepen stručne spreme u navedenom zanimanju; položen stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja
3 izvršioca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme; medicinska škola - pedijatrijskog ili opšteg smera; položen stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva.

OSTALO:
Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja i sl.). Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima. Prijave slati u zatvorenoj koverti, na navedenu adresu klinike, sa naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA


Pregledano: 193 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters