Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanju asistent, za uže naučne oblasti Psihologija obrazovanja i Pedagoške osnove rada na Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU UNIVERZITET U KRAGUJEVCU u Čačak (Poslato na 04-01-2018)

Saradnik u zvanju asistent, za uže naučne oblasti Psihologija obrazovanja i Pedagoške osnove rada nastavnika
Oglas važi od: 03.1.2018.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
32000 Čačak, Svetog Save 65


Saradnik u zvanju asistent, za uže naučne oblasti Psihologija obrazovanja i Pedagoške osnove rada nastavnika
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:
diplomirani psiholog ili master psihologije; student doktorskih studija u naučnoj oblasti Psihologija - istraživačka oblast Pedagoška psihologija, ili magistar nauka u istoj naučnoj oblasti kome je prihvaćena tema doktorske disertacije; svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8 i da kandidat pokazuje smisao za nastavni rad.

OSTALO:
Pored navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu i drugo. Uz prijavu priložiti: biografiju, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, spisak naučnih i stručnih radova, kao i same radove i dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti u smislu člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017) i čl. 124e stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 32000 Čačak, Svetog Save 65. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” i na internet stranici Univerziteta u Kragujevcu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU UNIVERZITET U KRAGUJEVCU


Pregledano: 714 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters