Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar za rad u patronaži Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PETROVAC NA MLAVI u Petrovac na Mlavi (Poslato na 04-01-2018)

Medicinski tehničar za rad u patronaži
Oglas važi od: 03.1.2018.

DOM ZDRAVLjA
PETROVAC NA MLAVI
12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2


Medicinski tehničar za rad u patronaži
na određeno vreme

Opis poslova:
sprovodi zdravstveno-vaspitni rad, radi na unapređenju zdravlja porodice, sprovodi mere i zadatke za unapređenje zdravlja stanovništva, sprovodi zdravstveno-vaspitni rad, posećuje: trudnice, babinjare i novorođenčad, malu i predškolsku decu, posećuje pacijente obolele od TBC, Ca, dijabetesa, mentalnog oboljenja, lica obolela od alkoholizma, hroničnih veneričnih bolesti, posećuje žene generativnog i postgenerativnog doba, posećuje i stara iznemogla lica, sarađuje sa službama Doma zdravlja, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom itd. vrši evidenciju i vodi propisanu dokumentaciju, sprovodi kontinuirani proces statističkog izveštavanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
VI/1 stepen stručne spreme, završena viša medicinska škola ili IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, licenca ukoliko je kandidat poseduje; radno iskustvo nije potrebno; rad na računaru, posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

OSTALO:
Uz prijavu podneti kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Fotokopija vozačke dozvole. Originali ili overene fotokopije uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih ne smeju biti stariji od 6 meseci. Trajanje konkursa 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave slati u zatvorenim kovertama na gorenavedenu adresu ili dostaviti lično u Pravnu službu DZ Petrovac na Mlavi sa naznakom „Za oglas za prijem u radni odnos jednog medicinskog tehničara za rad u patronaži, na određeno vreme“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PETROVAC NA MLAVI


Pregledano: 643 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters