Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU u Užice (Poslato na 04-01-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 03.1.2018.

VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA
ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA U UŽICU
31000 Užice, Trg Svetog Save 34


Nastavnik u zvanju predavača za uže naučne oblasti Turizam i Geo-nauke
na period od 5 godina

USLOVI:
VII/2 stepen stručne spreme, akademsko zvanje magistra nauka iz oblasti u koju se bira, završen geografski fakultet, objavljeni stručni i naučni radovi iz oblasti za koje se bira, sposobnost za nastavni rad i pedagoško iskustvo u visokom obrazovanju.

Nastavnik u zvanju predavača za uže naučne oblasti Menadžment i biznis i Ekonomske nauke
na period od 5 godina

USLOVI:
VII/2 stepen stručne spreme, akademsko zvanje magistra nauka iz oblasti u koju se bira, završen ekonomski fakultet, objavljeni stručni i naučni radovi iz oblasti za koje se bira, sposobnost za nastavni rad i pedagoško iskustvo u visokom obrazovanju.

OSTALO:
kandidati uz prijavu na konkurs podnose biografiju, overenu fotokopiju diplome o magistraturi i završenom fakultetu, spisak naučnih i stručnih radova, dokaz o pedagoškom iskustvu. Uslovi za izbor propisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom škole, Pravilnikom organizaciji poslova o sistematizaciji radnih mesta i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika. Prijavu na konkurs, biografiju i spisak objavljenih radova dostaviti na CD-u uređeno u MS Word-u i u štampanoj formi. Prijave na konkurs se dostavljaju u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU


Pregledano: 932 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters