Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedijatrijska sestra; Vozač saniteta - automehaničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 04-01-2018)

Pedijatrijska sestra; Vozač saniteta - automehaničar
Oglas važi od: 03.1.2018.

DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-256


Pedijatrijska sestra
za rad u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika

USLOVI:
IV stepen stručne spreme: pedijatrijska sestra sa položenim stručnim ispitom. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smer pedijatrijska sestra; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: “Prijava na oglas broj 25/2017”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Vozač saniteta - automehaničar
za rad u Službi hitne medicinske pomoći, na određeno vreme do 3 meseca

USLOVI:
III stepen stručne spreme: automehaničar, vozač C kategorije. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; overenu fotokopiju vozačke dozvole; izjavu o zdravstvenoj sposobnosti za rad na traženim poslovima; biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Izabrani kandidat biće u obavezi da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: “Prijava na oglas broj 26/2017”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC


Pregledano: 605 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters