Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Predavači Puno radno vreme

na VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU u Novi Sad (Poslato na 04-01-2018)

Predavač...
Oglas važi od: 03.1.2018.

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
U NOVOM SADU
21000 Novi Sad, Vladimira Perića - Valtera 4


Predavač za užu oblast Poslovna ekonomija
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
dr nauka, mr nauka ili spec. akademskih studija-ekonomske nauke; objavljeni naučni i stručni radovi, najmanje pet, iz uže oblasti za koju se kandidat bira; sposobnost za nastavni rad; državljanstvo Republike Srbije.

Predavač za užu oblast Trgovina
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
dr nauka, mr nauka ili spec. akademskih studija-ekonomske nauke; objavljeni naučni i stručni radovi, najmanje pet, iz uže oblasti za koju se kandidat bira; sposobnost za nastavni rad; državljanstvo Republike Srbije.

OSTALO:
Napomena: Lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, ne može steći zvanje nastavnika. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: overene fotokopije diploma o završenim osnovnim i poslediplomskim studijama; biografiju; spisak naučnih i stručnih radova, kao i same radove; dokaz o državljanstvu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Komisija će u roku od 60 dana, od dana isteka roka za prijavu na konkurs, sačiniti Izveštaj o prijavljenim kandidatima i staviti ga na uvid javnosti na period od 8 dana, o čemu će kandidati biti obavešteni putem oglasne table i sajta škole. Prijave se mogu podneti lično radnim danom na gorenavedenu adresu škole, ili putem pošte.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU


Pregledano: 970 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters