Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VLADIMIRCI u Vladimirci (Poslato na 04-01-2018)

Doktor stomatologije
Oglas važi od: 03.1.2018.

DOM ZDRAVLjA
VLADIMIRCI
15225 Vladimirci, Svetog Save 17


Doktor stomatologije

USLOVI:
završen stomatološki fakultet, VII stepen stručne spreme, doktor stomatologije; položen stručni ispit; licenca. Kandidati uz prijavu, sa fotokopijom lične karte, kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i overenim fotokopijama dokumenata kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa (uverenje o diplomiranju na stomatološkom fakultetu ili diploma stomatološkog fakulteta, potvrda o položenom stručnom ispitu, licenca), dostavljaju u zatvorenoj koverti poštom na gorenavedenu adresu ili lično u prostorijama Kadrovske službe DZ Vladimirci, sa naznakom ”Prijava za konkurs”. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Po završenom konkursu dokumenta se neće vraćati kandidatima. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VLADIMIRCI


Pregledano: 605 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters