Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra opšteg smera; Medicinska sestra opšteg ili pedijatrijskog smera Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 08-01-2018)

Viša medicinska sestra opšteg smera; Medicinska sestra opšteg ili pedijatrijskog smera


Oglas važi od: 05.1.2018.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 Beograd, Kralja Milutina 50
tel. 011/3615-046


Viša medicinska sestra opšteg smera
na određeno vreme do povratka zaposlenih sa bolovanja
4 izvršioca

USLOVI:
VI stepen stručne spreme; viša medicinska sestra opšteg smera; položen stručni ispit. Kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju (molba-CV); fotokopiju licence za samostani rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduje).

Medicinska sestra opšteg ili pedijatrijskog smera
na određeno vreme do povratka odsutnih zaposlenih sa bolovanja
8 izvršilaca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme; medicinska sestra pedijatrijskog ili opšteg smera; položen stručni ispit. Kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; fotokopije svedočanstva za sve razrede srednje škole; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju (molba- CV); overenu fotokopiju licence za samostani rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduje).

OSTALO:
lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta, na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta www.neonatologija.rs


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 607 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters