6

Aplikacija

Menadžer ljudskih resursa Puno radno vreme

na Agent plus Pomorsko-rečna agencija u Beograd (Poslato na 11-01-2018)

Agent Plus Grupa kroz mrežu šest samostalnih preduzeća i filijala u 12 gradova Jugoistočne Evrope, pruža usluge logistike, multimodalnog transporta robe na destinacijama širom sveta. Logistika koju Agent Plus Grupa može da ponudi klijentima bazirana je na optimalnoj kombinaciji kontejnerskog, drumskog, brodskog i pomorskog, zbirnog ili pojedinačnog transporta robe i lučke agenture uz dodatne usluge špedicije i skladištenja robe.

Ovom prilikom raspisujemo konkurs za radno mesto:

Menadžer ljudskih resursa
(1 izvršilac u Beogradu)Glavna zaduženja:Prati trendove iz oblasti evalaucija rada i implemetnira ih kod poslodavca.
Planira i predlaže kurseve, stručne obuke i usavršavanja koje zaposleni treba da pohađaju, stara se za njihovo sprovođenje, troškove i rezultate.
Planira i predlaže mere sa stimulaciju i nagrađivanje zaposlenih.
Vrši periodične evaluacije rada zaposlenih, u zavisnosti od potreba procesa rada kod poslodavca.
Izrađuje ugovore o radu kod poslodavca, anekse ugovora o radu, ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovore o delu, ugovore o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i ugovore o stručnoj praksi. Stara se da su gore pomenuti dokumenti u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima, kojima se uređuju prava i obaveze iz radnih odnosa.
Vrši izradu i potrebne promene opštih akata poslodavca (Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta, Pravilnik o elementima za utvrđivanje visine i načina obračuna zarada i sl.) u skladu sa zakonskim propisima i regulativama RS.
Izrađuje i vodi evidenciju o godišnjim odmorima, odsustvima sa rada i odsustvima zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenih.
Prati i primenjuje relevante izmene i dopune zakona Republike Srbije iz domena svoga rada.
Izrađuje oglase za konkurse za nova radna mesta.
Vodi proces selekcije i regrutacije kandidata, kroz prikupljanje, analizu i obradu pristiglih prijava.
Proverava kvalifikacije i obavlja razgovor s kandidatima.
Predstavlja poslodavca na sajmovima zapošljavanja i sajmovima studentske prakse.
Unapređuje i održava poslovnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, fakultetima i visoko obrazovnim institucijama/ustanovama u cilju zapošljavanja novih kadrova, odnosno u cilju obavljanja studentske ili stručne prakse kod poslodavca.
Prati trendove u oblasti regrutacije, selekcije i razvoja zaposlenih i iste implementira u proces rada kod poslodavca.
Sarađuje sa agencijama za zapošljavanje u skladu sa potrebama.Potrebne kvalifikacije:


Visoka stručna sprema.
Diplomirani pravnik.
Najmanje 3 godine radnog iskustva.
Poznavanje rada na računaru.
Govorno i pisano znanje engleskog jezika.
Visok nivo lične i profesionalne odgovornosti.
Ako ste: Dinamična i preduzimljiva osoba, raspolažete potrebnim kvalifikacijama i imate relevantno radno iskustvo, pošaljite nam svoju biografiju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 17.01.2018.


Skoro postavljeni poslovi Agent plus Pomorsko-rečna agencija


Pregledano: 224 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters