Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Servirka; Elektroničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 17-01-2018)

Medicinska sestra - tehničar; Servirka; Elektroničar


Oglas važi od: 17.1.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Medicinska sestra - tehničar
3 izvršioca

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika, održava higijenu bolesnika, hrani bolesnika, priprema bolesnika za pregled, priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija, sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika, deli terapiju, vodi potrebnu dokumentaciju, pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi EKG-e i ostalo po nalogu neposrednog rukovodoca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se kandidat prijavljuje, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od šest meseci. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Servirka
2 izvršioca

Opis poslova:
prenose hranu iz centralne kuhinje na odeljenja; pokretnim i nepokretnim bolesnicima serviraju i raspoređuju obroke po propisanim dijetama; pripremaju posuđe i pribor za rad; peru i dezinfikuju pribor i posuđe za rad; održavaju higijenu stolova, stolica i trpezarije gde bolesnici jedu; pomažu medicinskim tehničarima kod ishrane nepokretnih bolesnika; rade i druge poslove svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da imaju završenu srednju školu - IV stepen stručne spreme odgovarajuće struke. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi - IV stepen odgovarajuće struke, izvod iz matične rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci).

Elektroničar
za rad u Službi dijalize u Opštoj bolnici

Opis poslova:
održava aparate za dijalizu, vrši sve popravke koje se dese na aparatima i centrali reverzne osmoze; zamenjuje i ugrađuje rezervne delove na aparatima; stara se da svi aparati i uređaji na hemodijalizi ispravno funkcionišu; kontroliše i brine se o stalnoj ispravnosti reverzne osmoze; dodaje tabletiranu so po potrebi u omekšivač; vodi evidenciju o filterima i iste ugrađuje u propisanom roku; jednom u 15 dana, po potrebi i češće, vrši generalnu dezinfekciju sistema za hemodijalizu (reverzne osmoze i svih aparata); proverava količine reverzne vode i blagovremeno obaveštava u slučaju nestanka neposredne rukovodioce; obavezno je prisutan u toku procesa hemodijalize u toku radnog vremena; prijavljuje kvarove na aparatima odgovornom licu radi regulisanja naplate od OZ-a; obavlja i druge poslove svoje struke koji mu se stave u zadatak od strane rukovodioca; brine se o promeni vode za hemodijalizu i odgovoran je za njen kvalitet.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju elektrotehničku školu - IV stepen stručne spreme (smer elektrotehničar elektronike) i radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana.

OSTALO:
Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj elektrotehničkoj školi - IV stepen stručne spreme (smer elektrotehničar elektronike), izvod iz matične rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci), potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu u trajanju od najmanje godinu dana na poslovima elektrotehničara elektronike. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1596 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters