Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar opšteg smera; Medicinski tehničar pedijatrijskog smera Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 17-01-2018)

Medicinski tehničar opšteg smera; Medicinski tehničar pedijatrijskog smera


Oglas važi od: 17.1.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do 12 meseci, radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit.

Medicinski tehničar pedijatrijskog smera
na određeno vreme do 12 meseci, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

USLOVI:
srednja medicinska škola pedijatrijskog smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit. Kandidat mora da ispunjava psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad.

OSTALO:
Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i tačno navedenim radnim mestom za koje konkurišu; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva; potvrdu o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice; uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; licencu ili rešenje o upisu u komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu ili poslati na navedenu adresu, sa naznakom “Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 728 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters