Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 17-01-2018)

Doktor medicine; Medicinska sestra


Oglas važi od: 17.1.2018.

OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
16000 Leskovac, Rada Končara 9
tel. 016/252-500


Doktor medicine
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom

Medicinska sestra
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Odeljenje za onkologiju

Medicinska sestra
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Odeljenje za kardiovaskularne bolesti

Doktor medicine
u Službi za oftamologiju

Doktor medicine
u Službi za pedijatriju

Doktor medicine
u Službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom

Doktor medicine
u Službi za opštu hirurgiju

Doktor medicine
u Službi za anesteziologiju sa reanimatologijom

Doktor medicine
u Službi za psihijatriju

Medicinska sestra
u Službi za urologiju

Medicinska sestra
u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
2 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: za poslove doktor medicine - da imaju završen medicinski fakultet i položen stručni ispit; za poslove medicinske sestre - da imaju završenu višu ili visoku medicinsku školu strukovnih studija i položen stručni ispit. Kao dokaze o ispunjenusti uslova za prijem u radni odnos kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potpisanu od strane kandidata; overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je kandidat nezaposleno lice i o dužini čekanja na posao (za nezaposlena lica) ili potvrdu poslodavca da je kandidat u radnom odnosu i to na određeno ili neodređeno vreme (za lica u radnom odnosu). Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova dostavljaju se poštom na adresu Opšte bolnice Leskovac ili se neposredno predaju u Odeljenju za pravne poslove Opšte bolnice Leskovac (suteren bolnice), sa naznakom „Za oglas za prijem u radni odnos”. Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA LESKOVAC


Pregledano: 1971 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters