Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA u Surdulica (Poslato na 24-01-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 24.1.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI
17530 Surdulica, Srpskih vladara bb
tel. 017/815-202


Medicinska sestra - tehničar
na odeljenju, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, medicinska škola, opšti smer i položen stručni ispit. Kandidat uz prijavu treba da dostavi overen prepis ili fotokopiju diplome - uverenje o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručmom ispitu; potvrdu NSZ o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima prižanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad (po izvršenom izboru kandidata - za izabranog kandidata); biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave na oglas dostaviti na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana oglašavanja u nedeljniku ,,Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA


Pregledano: 645 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters