Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ginekološko-akušerska sestra Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC u Knjaževac (Poslato na 31-01-2018)

Ginekološko-akušerska sestra
Oglas važi od: 31.1.2018.

ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC
19350 Knjaževac, 4. jula 2


Ginekološko-akušerska sestra
u Službi za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: završen IV stepen, medicinska škola, smer za ginekološko-akušersku sestru, uverenje o položenom stručnom ispitu za ginekološko-akušersku sestru. Uz prijavu kandidat treba da priloži: overenu fotokopiju diplome o završenoj medicinskoj školi za smer ginekološko-akušerska sestra, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za ginekološko-akušersku sestru, izvod iz matične knjige rođenih - venčanih, biografiju sa adresom, telefonom, rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS. Prijave se predaju Odeljenju za opšte i pravne poslove Zdravstvenog centra Knjaževac, Knjaževac, 4. jula 2, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.


Pregledano: 855 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters