Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši medicinski tehničar - instrumentar; Medicinski tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 31-01-2018)

Viši medicinski tehničar - instrumentar; Medicinski tehničar opšteg smera
Oglas važi od: 31.1.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


Viši medicinski tehničar - instrumentar
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva do 6 meseci

USLOVI:
viša medicinska škola - smer instrumentar (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena zaposlene za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta
3 izvršioca

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva do 12 meseci

USLOVI:
srednja medicinska škola (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme zbog povećanog obima posla do 12 meseci
2 izvršioca

USLOVI:
srednja medicinska škola (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

OSTALO: Za navedena radna mesta kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa (za radno mesto viši medicinski tehničar instrumentar), a za ostala radna mesta pored diplome dostaviti i svedočanstva za sva četiri razreda; potvrdu o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice; uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; licencu ili rešenje o upisu u komoru; lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilaže kandidat prilikom zasnivanja radnog odnosa. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu ili poslati na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava na oglas”. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 808 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters