Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 06-02-2018)

Diplomirani pravnik

Dom zdravlja ,,Voždovac”, Beograd

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“, br. 36/2010), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja „Voždovac“, Dom zdravlja „Voždovac“ raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Diplomirani pravnik – na neodređeno vreme, u Službi za nemedicinske poslove, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završen pravni fakultet Radno iskustvo na pravnim i kadrovskim poslovima u zdravstvenim ustanovama Poznavanje jednog stranog jezika Rad na računaru (MS Office paket, internet)

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

uverenje o državljanstvu RS, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda).

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička br.16, svakog radnog dana od 700 do 1500 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas“.
Rok važenja
10.02.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Voždovac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 1348 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters