Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U RAŠKOJ u Raška (Poslato na 07-02-2018)

Spremačica
Oglas važi od: 07.2.2018.

OSNOVNI SUD U RAŠKOJ
36350 Raška, Ratka Lukovića 23
tel. 036/736-068


Spremačica
nameštenik IV vrste

USLOVI:
I stepen, osnovna škola; državljanstvo Republike Srbije, da je kandidat punoletan, da radni odnos nije prestao u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci. Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona dostaviti i: biografiju, original ili overenu fotokopiju diplome, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu da radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede radne obaveze, uverenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci). Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti prilaže kandidat koji je primljen. Rok za podnošenje prijava je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Postupak izbora kandidata sprovešće se usmenim razgovorom, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U RAŠKOJ


Pregledano: 1065 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters