Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KOVIN u Kovin (Poslato na 14-02-2018)

Doktor medicine; Vozač sanitetskog vozila

Oglas važi od: 14.2.2018.

DOM ZDRAVLjA KOVIN
26220 Kovin, Trg oslobođenja 4
tel. 013/741-464, 741-602


Doktor medicine
na određeno vreme, najduže 24 meseca

Opis posla:
pruža sve vidove medicinske zaštite građanima svih uzrasta, učestvuje u zdravstvenom vaspitanju građana, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odgovara za stručnost rada svoje ekipe, vrši i druge poslove po nalogu načelnika službe i direktora DZ Kovin.

USLOVI:
završen medicinski fakultet i položen stručni ispit. Uz prijavu se podnosi kratka biografija i dokazi o ispunjenosti uslova konkursa (diploma, uverenje o položenom stručnom ispitu i očitana lična karta), u neoverenim fotokopijama.

Vozač sanitetskog vozila
3 izvršilaca
(1 izvršilac na neodređeno vreme, 2 izvršioca na određeno vreme do dve godine)

Opis posla:
vrši prevoz bolesnika prema izdatom nalogu i vrši druge poslove vozača po nalogu, stara se o tehničkoj ispravnosti vozila, vrši redovno pranje i podmazivanje vozila kojima je zadužen, održava higijenu prostora garaže, kao i prostora ispred garaže, vodi evidencije o izvršenim popravkama na vozilu, kao i evidenciju o korišćenju vozila, popravlja manje kvarove dok veće prijavljuje mehaničaru, vodi dnevnu knjigu raporta i prikazuje je nadležnom rukovodiocu, vrši prenošenje nepokretnih bolesnika, a teže pokretnim pomaže u hodu, radi na održavanju higijene unutrašnjosti vozila, prostora sa ležajem i dezinfekcije, jedanput nedeljno, a po potrebi i posle svakog specijalnog slučaja, stara se da boca i pribor za kiseonik budu ispravni, vrši i druge poslove po nalogu nadležnih rukovodilaca.

USLOVI:
IV ili III stepen stručne spreme, položen vozački ispit B kategorije više od tri godine, državljanstvo Republike Srbije, da kandidat nije osuđivan za krivična dela i prekršaje iz saobraćaja. Uz prijavu se podnosi kratka biografija i dokazi o ispunjenosti uslova konkursa (diploma, očitana lična karta, vozačka dozvola B kategorije i potvrda policijske uprave o neosuđivanosti izdata nakon objavljivanja konkursa), u neoverenim fotokopijama.

OSTALO:
Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“ ili doneti lično u kancelariju Odseka za pravne poslove broj 57, na drugom spratu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KOVIN


Pregledano: 934 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters