Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke Puno radno vreme

na PEDAGOŠKI FAKULTET u Sombor (Poslato na 28-02-2018)

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Oglas važi od: 28.2.2018.

PEDAGOŠKI FAKULTET
25000 Sombor, Podgorička 4


Vanredni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke
na određeno vreme na period od 5 godina

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktor filozofskih nauka. Kandidati moraju da ispunjavaju i ostale uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom o opštim aktima Univerziteta u Novom Sadu i Statutom i opštim aktima Pedagoškog fakulteta u Somboru. Kandidati uz prijavu podnose: fotokopije diploma svih nivoa studija sa dodacima diploma, popunjen obrazac biografskih podataka (preuzet sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) priložen u štampanoj i elektronskoj formi, bibliografiju objavljenih radova i same radove i uverenje o nekažnjavanju(MUP). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Postupak izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odredbama Statuta i opštih akata Univerziteta u Novom Sadu i Statuta i opštih akata Fakulteta. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa dokumentacijom slati na adresu Fakulteta.


Pregledano: 810 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters