Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut; Spremačica Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA u Ivanjica (Poslato na 28-02-2018)

Viši fizioterapeut; Spremačica
Oglas važi od: 28.2.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU IVANjICA
32250 Ivanjica, 13. septembar 78


Viši fizioterapeut
na određeno vreme od 3 meseca

Opis poslova:
samostalno sprovodi i prati programe fizikalne medicine i rehabilitacije koji unapređuju ili obavljaju motorne funkcije pacijenta, povećavaju sposobnost pokreta, ublažavaju bol, leče ili preveniraju fizičku nesposobnost koja je posledica trauma, bolesti ili drugih poremećaja; primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, krioterapija, ultrazvuk i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije); prati plan i uspešnost lečenja pacijenata; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene nege. Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog terapeuta, načelnika i direktora bolnice.

USLOVI:
završena visoka medicinska škola strukovnih studija (VI stepen). Kandidati kao dokaze o ispunjenosti uslova uz prijavu podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj visokoj medicinskoj školi strukovnih studija i prijavu na oglas sa kratkom biografijom.

Spremačica
na određeno vreme do povratka radnice sa bolovanja

Opis poslova:
održava higijenu u prostorijama i sanitarnim čvorovima; obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenje mera sanitarno-higijenskog režima; sprema i uređuje sobe i prostorije za boravak korisnika (pospremanje kreveta, zamena posteljine, pranje prozora i zavesa); održava čistoću soba i iznosi smeće; prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi; prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće. Poslove održavanja higijene prostorija obavlja u skladu sa usvojenim higijensko-sanitarnim procedurama i uz korišćenje propisanih ličnih zaštitnih sredstava; obavlja i druge poslove po nalogu domaćice bolnice i direktora bolnice.

USLOVI:
završena osnovna škola (II stepen). Kandidati kao dokaz o ispunjenosti uslova uz prijavu podnose overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi i prijavu na oglas sa kratkom biografijom.

OSTALO:
Prijave se dostavljaju na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica, 13. septembar 78, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA


Pregledano: 1045 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters