Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne posove; Doktor medicine Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 14-03-2018)

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne posove; Doktor medicine


Oglas važi od: 12.3.2018.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37
tel. 011/3307-524


Doktor medicine

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme; medicinski fakultet; položen stručni ispit; licenca Lekarske komore Srbije. Kandidati uz prijavu na oglas podnose: radnu biografiju; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu.

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne posove
na određeno vreme radi zamene odsutnog kome miruju prava i obaveze iz radnog odnosa zbog imenovanja na funkciju

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme; pravni fakultet; znanje rada na računaru; iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Kandidati uz prijavu na oglas podnose: radnu biografiju; fotokopiju diplome o završenoj školi; potvrdu o radnom iskustvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu.

OSTALO:
tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta www.imh.org.rs i neće se dostavljati kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta, sa naznakom “Za javni oglas“ il predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba br. 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 410 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters