Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra...; Ginekološko-akušerska sestra; Spremačica; Pomoćni radnik Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 14-03-2018)

Doktor medicine; Medicinska sestra...; Ginekološko-akušerska sestra; Spremačica; Pomoćni radnik
Oglas važi od: 14.3.2018.

OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
16000 Leskovac, Svetozara Markovića 110


Doktor medicine
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Odeljenju za kardiologiju - Odseku za kardiovaskularne bolesti

Doktor medicine
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Odeljenju za dermatovenerologiju

Doktor medicine
u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove: da imaju završen medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Viša medicinska sestra - tehničar (opšteg smera)
u Službi za internu mdicinu sa dermatovenerologijom, Odseku za invazivnu kardiološku dijagnostiku
2 izvršioca

Viša medicinska sestra - tehničar (opšti smer)
u Službi za ortopediju, Odseku za rad u operacionom bloku i intenzivnoj nezi

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: da imaju završenu visoku ili višu medicinsku školu opšteg smera i položen stručni ispit.

Medicinska sestra - tehničar (opšti smer)
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Odeljenju za kardiologiju - Odseku za kardiovaskularne bolesti

Medicinska sestra - tehničar (opšti smer)
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, odeljenju za kardiologiju - odseku za invazivnu kardiološku dijagnostiku

Medicinska sestra - tehničar (opšti smer)
u Službi za urgentnu medicinu
2 izvršioca

Medicinska sestra - tehničar (opšti smer)
u Službi za oftamologiju

Medicinska sestra-tehničar (opšti smer)
u Službi za opštu hirurgiju
2 izvršioca

Medicinska sestra - tehničar (opšti smer)
u Službi za ginekologiju i akušerstvo

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove: da imaju završenu srednju medicinsku školu opšteg smera i položen stručni ispit.

Ginekološko-akušerska sestra
u Službi za ginekologiju i akušersto

Ginekološko-akušerska sestra
u Službi za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenju za neonatologiju

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: da imaju završenu srednju medicinsku školu ginekološko-akušerskog smera i položen stručni ispit.

Pomoćni radnik
u Službi za tehničke i druge poslove
2 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: da imaju završenu osmogodišnju školu.

Spremačica
u Službi za tehničke i druge poslove
3 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: da imaju završenu osmogodišnju školu. Napomena: zasnivanje radnog odnosa za sva radna mesta je na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

OSTALO:
Kao dokaze o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom, e-mail adesom i adresom stanovanja, poptisanu od stran kandidata; overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu - za doktore medicine, više medicinske sestre-tehničare, medicinske sestre-tehničare i ginekološko-akušerske sestre; uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je kandidat nezaposleno lice i o dužini čekanja na posao (za nezaposlena lica) ili potvrdu poslodavca da je kandidat u radnom odnosu i to na određeno ili neodređeno vreme (za lica u radnom odnosu). Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova dostavljaju se poštom na adresu: Opšta bolnica Leskovac, Svetozara Markovića 110 ili se neposredno predaju u Odeljenju za pravne poslove Opšte bolnice Leskovac (suteren bolnice), sa naznakom “Za oglas za prijem u radni odnos”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA LESKOVAC


Pregledano: 2228 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters