Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU “BANjA KANjIŽA” u Kanjiža (Poslato na 14-03-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 14.3.2018.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA REHABILITACIJU
“BANjA KANjIŽA”
24420 Kanjiža, Narodni park bb


Medicinska sestra - tehničar
za potrebe medicinskog sektora

Opis poslova:
na osnovu terapijskog lista samostalno vrši aplikaciju raznih fizikalnih agenasa kroz elektro, termo i fototerapijske procedure, kao i manuelnu i hidromasažu. Dužan je da preduzme sve potrebne mere obezbeđenja pacijenata od eventualnih oštećenja. Vodi evidenciju o vremenskom rasporedu terapija, daje potrebna uputstva pacijentima. Vodi evidenciju izvršenih usluga i sprovodi iste. Vrši pripremu aparata i agenasa za aplikaciju i kod eventualnog kvara obaveštava odgovornu sestru na terapijama. Vrši poslove medicinske sestre u specijalističkoj odnosno ambulanti. Vodi zdravstvenu dokumentaciju u vezi prijema i otpusta pacijenata na stacionarno i ambulantno lečenje. Priprema potreban zavojni materijal za intervencije. Deli medikamentoznu terapiju na osnovu naloga lekara ili po uputstvu iz terapijskog kartona. Pomaže lekaru pri intervencijama. Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovoran. Učestvuje u permanentnom održavanju zdravstvene zaštite pacijenata - smenski rad, dežurstvo. Sprovodi zdravstvenu negu na odeljenjima. Učestvuje u primanju zdravstvene dokumentacije radi rezervacije i smeštaja pacijenata na stacionar i ambulantno lečenje. Učestvuje u rezervaciji smeštaja na stacionaru. Vrši zakazivanje vremenskog rasporeda za lekare za prijem, kontrolu i otpust pacijenata, kao i za specijalističke preglede (internista, dexa). Za svoj rad i poverena sredstva odgovara glavnoj medicinskoj sestri rehabilitacije.

USLOVI:
IV stepen stručne spreme medicinskog smera, medicinski tehničar; položen stručni ispit. Uz navedene dokaze u pogledu stručne spreme kandidat dostavlja i: prijavu na oglas, biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte, dokaz o vakcinisanom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama - DZ prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije). Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

OSTALO:
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove medicinske sestre - tehničara”. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU “BANjA KANjIŽA”


Pregledano: 1407 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters